Shiga Prefecture ~1,300yen

【K-006】
Machine operation/
inspection/packing/
transportation, etc., of membrane filters

 • Kusatsu-shi,Shiga
 • 1,250 yen / hour〜
 

【K-007】
Receiving, freight handling, packing, shipping, etc., of materials (films)

 • Kusatsu-shi,Shiga
 • 1,250 yen / hour〜
 

【K-011】
Grinding/cleaning/inspection, etc., of glass for electronic components

 • Kusatsu-shi,Shiga
 • 1,300 yen / hour〜
 

【Y-005】
Picking/inspection/packing, etc., of auto parts

 • Gamo-gun,shiga
 • 1,250 yen / hour〜
 

【Y-010】
Machine operation, inspection, monitoring, etc., of electronic components

 • Higashiomi-shi,shiga
 • 1,300 yen / hour〜
 

【Y-013】
Wrapping, receiving, freight handling, packing, shipping, etc., of finished products

 • Gamo-gun,Shiga
 • 1,250 yen / hour〜